Medewerkerstevredenheid onderzoek: de belangrijkste resultaten en hoe nu verder?

3 februari
X minuten

De ICT branche kent vele uitdagingen. Zo maakt de krapte op de arbeidsmarkt het vinden van nieuwe medewerkers een stuk lastiger en heeft de coronacrisis impact op ieders werk. Des te belangrijker is het om gemotiveerde medewerkers te behouden!

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van onze medewerkers heeft DUO Market Research tegen deze achtergrond in oktober 2021 een medewerkersonderzoek uitgevoerd (0-meting). In deze blog nemen we je mee in de belangrijkste resultaten van het onderzoek en vertellen Remco (Directeur) en Robert (HR-Manager) meer over de beweegredenen achter het uitvoeren van dit onderzoek.

Waarom wilde I-share dit onderzoek uitvoeren?

Remco de Vries: ''Er is de laatste tweeënhalf jaar veel veranderd binnen I-share. We zijn flink gegroeid, er is een nieuw kennisgebied bijgekomen en de organisatie is verder geprofessionaliseerd. Ook heeft er een wisseling in de directie van I-share plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen hebben veel goede kanten, maar kan ook betekenen dat de positieve aspecten, die in het verleden toen I-share kleiner was, minder zichtbaar zijn geworden. Daarnaast heeft Corona, impact op ieders werk. Daarom vonden we het belangrijk om inzicht te krijgen in wat onze medewerkers van I-share vinden en wat de veranderingen en ontwikkelingen in de organisatie doen met de medewerkerstevredenheid. Daarnaast wilden we weten hoe de medewerkers de impact van Corona (hebben) ervaren in relatie tot hun werk.''

Wat wil I-share uit dit onderzoek halen?

Remco de Vries: ''Vooral inzicht. Met dit onderzoek krijgen we een goed beeld van hoe we het als organisatie doen. Juist doordat het een anoniem onderzoek is, is iedereen natuurlijk vrij om zijn of haar mening te geven. Het geeft ons handvatten voor welke aspecten er goed gaan en behouden moeten worden, maar zeker ook de aspecten die we kunnen of zelfs moeten verbeteren. Het houdt ons een goede spiegel voor. We hopen natuurlijk dat iedere verandering die we doorvoeren ook als verbetering wordt ervaren, maar een onderzoek als dit geeft daar het echte antwoord op.''

De belangrijkste resultaten

Van de 40 medewerkers die een uitnodiging voor het onderzoek hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 32 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit heeft een respons opgeleverd van 80%. Om de resultaten te kunnen plaatsen, is gebruikgemaakt van de benchmark ICT. Deze benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Market Research op eigen initiatief heeft verricht onder de medewerkers die werkzaam zijn in de genoemde sector.

Algemene tevredenheid

Om de algemene tevredenheid onder de medewerkers te meten is hen de volgende stelling voorgelegd: ‘Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn werk’. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, scoort I-share hier flink hoger dan de benchmark ICT.

Algemene tevredenheid

Binnen I-share hechten we veel waarde aan onze drie kernwaarden, namelijk: passie voor netwerken en cloud, persoonlijk (en betrokken) en doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Voor ons is het dan ook interessant om te zien dat er op onderwerpen, als sfeer, inhoud werk, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en samenwerking hoog gescoord wordt. Al helemaal als er wordt gekeken naar het grote (positieve) verschil met de benchmark.

Overall tevredenheid
De bevlogenheid

Met het oog op de krapte in de arbeidsmarkt is het voor de organisatie extra van belang dat onze medewerkers zich tevreden, betrokken en gemotiveerd voelen. Daarom is er in het onderzoek aandacht besteed aan de ‘bevlogenheid van de medewerkers’. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is wordt er onderscheid gemaakt naar vijf typen medewerkers: koplopers, drijvende krachten, jobhoppers,weglopers en plakkers. Tussen haakjes worden de cijfers uit de benchmark ICT vertoond.

Bevlogenheid

Wat kan er over deze resultaten gezegd worden?

Robert Bosch: ''We hadden van tevoren een bepaalde verwachting, maar dat de resultaten zó positief zouden zijn hadden we niet gedacht. Het is erg mooi om te zien dat onze mensen zo tevreden zijn bij I-share. Het blijft echter een nulmeting, bij het volgende MTO gaan we voor een nóg hogere score.''

Aan welke onderwerpen willen we extra aandacht besteden naar aanleiding van het onderzoek?

Robert Bosch: ''Op de meeste gebieden scoren we goed, op een aantal onderwerpen zien we echter nog zeker verbetermogelijkheden. De samenwerking is hiervan een voorbeeld: we zijn druk bezig om te kijken hoe we dit in 2022 verder kunnen verbeteren. Hierbij kun je denken aan evenementen, uitjes, maar ook bijvoorbeeld het houden van kennissessies.''

Hoe nu verder? Wat wordt er gedaan met de resultaten?

Robert Bosch: ''De komende maanden zullen we verder concreet maken hoe we onze verbeterpunten willen gaan aanpakken. Hier hebben we al over gebrainstormd en hier hebben we ook al het een en ander intern over gecommuniceerd. Er staat voor 2022 een hoop te wachten, we kijken er ook zeker naar uit om op basis van deze mooie resultaten verder te bouwen!''

Mocht je na het lezen van deze blog nieuwsgierig zijn geworden naar de verdere resultaten van het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Robert (robert.bosch@i-share.nl).